9 Keistimewaan dan Kemuliaan Hari Jumat

Hari Jumat disebut-sebut sebagai Sayyidu Ayyam, atau hari yang lebih utama dibandingkan hari-hari yang lainnya. Apa alasannya? Jadi mengapa harus hari Jumat?

Hal Ini telah dijawab oleh hadist Nabi saw. yang Diriwayatkan oleh Abu Hurairah.

“Sebaik-baik hari yang pada hari itu matahari terbit adalah hari Jumat, pada hari itu Adam diciptakan. Pada hari itu ia dimasukan ke surga dan pada hari itu juga di keluarkan dari surga dan tidak akan terjadi hari kiamat kecuali pada hari Jumat. “(HR. Muslim dan Tirmidzi).

Dibawah ini beberapa keistimewaan dan kemuliaan hari jumat :

1. Hari terbaik dalam sepekan

Di samping itu, dalam hadits Abu Lubabah Al-Badri yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, disebutkan lima peristiwa sebagai bukti keistimewaan dan keutamaan hari Jumat. RAsulullah saw bersabda:

“Penghulu Hari (sayyidul Ayyam) adalah hari Jumat, dan juga seagung agunnya hari bagi Allah, bahkan lebih agung bagi Allah dari pada hari raya Fitri dan Adha. Dan pada hari Jumat, itu terjadi lima kejadian:

1. Allah menciptakan Adam pada hari itu.
2. Allah menurunkan Adam ke dunia pada hari itu (Jumat).
3. Pada hari itu Adam wafat.
4. Pada hari itu ada satu saat yang tidak lah seseorang meminta kepada Allah sesuatu melainkan pasti dikabulkan, asalkan ia tidak meninta barang tang haram.
5. Pada hari itu akan terjadi hari kiamat. Tidak ada malaikat yang dekat dengan Allah, langit, bumi, angin, gunung gunung, lautan, melainkan semua mencintai hari Jumat. “(HR. Ahmad dan Ibnu Majah).

2. Ibadah pada hari Jumat menghapuskan dosa dalam sepekan

Hal ini disampaikan langsung oleh Nabi saw dalam sabdanya :

” Shalat lima waktu, salat Jumat ke Jumat berikutnya, dan Ramadhan ke Ramadhan berikutnya menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan diantara masa tersebut jika seseorang menjauhi dosa dosa besar. ”

Abu Hurairah mengagmbarkan bahwa Nabi saw bersabda:

“Barangsiapa yang mandi lalu berangkat Jumat, kemudian mendirikan shalat semampunya, kemudian diam-diam mendengarkan khutbah hingga selesai kemudian shalat bersama dengan imam, niscaya akan diampuni dosa-dosanya antara Jumat itu hingga Jumat berikutnya dan ditambah tiga hari lagi. “(HR. Muslim).

3. Doa yang paling mustajab pada hari jumat

Doa yang dipanjatkan pada hari Jumat mungkin akan dikabulkan oleh Allah. Kerana Rasulullah saw. Bersabda tentang hal ini:

“Sesungguhnya pada hari Jumat itu terdapat satu masa, tidak ada seseorang yang memohon sesuatu kepada Allah pada saat itu melainkan allah pasti akan memberi kepadanya. “(HR. Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi).Dalam Riwayat Imam Ahmad diterangkan bahawa waktu tersebut adalah setelah shalat Ashar.

Sementara dalam Riwayat Muslim dan Abu Dawud, qaktu mustajab tersebut adalah ber antara imam (khatib) duduk di mimbar untuk (khutbah) sampai selesai shalat Jumat.

Sementara itu, Abu Musa al-Asy’ari berkata bahawa Rasulullah saw. Bersabda Mengenai mustajabnya doa pada hari Jumat:

“Yaitu antara imam (khatib) duduk di atas mimbar sampai selesai shalat. (HR. Muslim dan Abu Dawud).

Namun Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul-Bari mengutip perkataan Ibnu Abdil Barr menggabungkan kedua hadist tersebut. Ibnu ‘Abdil Barr berkata:

“Dianjurkan untuk bersunguh sungguh dalam berdoa pada dua waktu yang disebutkan”.

4. Kewajiban untuk melaksanakan shalat Jumat

Pada hari istimewa ini, ada ibadah khusus yang hanya dikerjakan pada hari Jumat, yakni shalat Jumat.

“Shalat Jumat itu adalah wajib bagi setiap muslim berjamaah, kecuali empat orang: hamba sahaya, atau wanita, atau anak anak (yang belum baligh) atau orang sakit. “(HR. Abu Dawud dan Alhakim).

5. Meninggal pada hari Jumaat diJauhkan dari Fitnah Kubur

Di Antara keutamaan dan keistimewaan hari Jumat adalah orang yang meninggal dunia pada malam atau hari Jumat berpeluang besar untuk memperoleh Husnul khatimah (Akhir kehidupan yang baik) dan dijauhkan dari fitnah kubur.

Dari Abdullah bin Amr Radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah saw Bersabda:

“Tidaklah seorang Muslim, meninggal dunia pada hari Jumat atau pada malam Jumaat, melainkan Allah swt akan melindunginya dari fitnah (Pertanyaan) kubur. “(HR. Tirmidzi, Ahmad Humaid, Abu Ya’la dan Al-Baihaqi).

6. Shalat subuh pada hari Jumat merupakan paling Afdhal

Shalat Subuh berjamaah pada hari Jumat adalah shalat yang paling Afdhal yang di lakukan seorang hamba dalam sepekan. Ibnu Umar menggambarkan bahawa Rasulullah saw. bersabda ;

“Shalat paling Afdhal disisi Allah adalah shalat subuh pada hari Jumat secara berjemaah. “(HR. Al-Baihaqi dalam Syu’abul Iman dan dishahihkan oleh syaikh Al-Albani).

Dan diantara kekhususan shalat subuh pada hari Jumat adalah di Sunnahkan membaca surat As-Sajdah pada rakaat pertama dan Surat Al-Insan dalam rakaat kedua.

Menurut Al-hafidz ibnu Hajar, hikmah disunnahkannya membaca dua surat ini pada jumat subuh, karena kandungan kedua surat ini penjelasaan tentang penciptaan Adam dan keadaan tentang hari kiamat, karena Adam diciptakan pada hari jumat dan kiamat akan terjadi pada hari jumat.

7. Sedekah pada hari jumat mendapat pahala yang berlipat ganda

“Sedekah itu dilipat gandakan pahalanya pada hari jumat (Yakni bila sedekah itu pada hari jumat maka pahala berlipat ganda dari hari lain”. (HR. Abi Syaibah)

Perlipatgandaan pahala sedekah di hari jumat disebabkan oleh kemuliaan waktu. Di mana ada beberapa faktor yang menyebabkan suatu amal dilipatgandakan pahalanya. Diantaranya adalah karena keutamaan waktu dan tempat kapan dan dimana amalan tersebut dilakukan.
keutamaan sedekah di hari jumat dikarenakan ada “gabungan” dua kebaikan yaitu, sedekah dan hari jumat, yang sama sama mulia dan penuh keutamaan.

Hal ini sebagimana dikatakan Ibnu Qayyim :

“Sedekah pada hari itu (Jumat) dibandingkan dengan hari hari lainnya dalam sepekan, seperti sedekah pada bulan Ramadhan jika dibandingkan dengan seluruh bulan lainnya.

8. Pahala senilai Qurban bagi yang berangkat lebih awal ke masjid

Abu Hurairah menggambarkan bahwa Rasulullah Saw. Bersabda :

“Barangsiapa yang mandi pada hari jumat seperti mandi janabah lalu segera pergi ke masjid pada jam yang pertama makan seakan akan berkurban dengan unta yang gemuk, dan barangsiapa yang pertgi pada jam yang kedua, maka seakan akan ia berkurban dengan sapi betina, dan barangsiapa pergi pada jam yang ketiga, maka seakan akan ia berkurban dengan domba yang bertanduk, dan barangsiapa yang pergi pada jam keempat seakan akan ia berkurban dengan seekor ayam, dan barangsiapa yang pergi pada jam kelima, maka seakan akan ia berkurban dengan sebutir telur. Dan Apabila imam telah keluar (untuk berkhutbah), maka para Malaikat turut hadir sambil mendengarkan dzikir (nasihat/peringatan). (HR.Bukhari dan muslim).

9. Amalan dan ibadah khusus pada hari jumat

Hari jumat juga menjadi lebih istimewa karena disyariatkan atau adanya anjuran melakukan amalan khusus pada hari jumat, seperti:

1. Memperbanyak bershalawat kepada Nabi Muhammad saw.
2. Membaca Surat Al-Kahfi.
3. Mandi, bersiwak, dan bersiwak sebelum mendatangi shalat jumat.
4. Bersegera ke masjid untuk menunaikan shalat jumat.
5. Memperbanyak shalat sunnah sebelum khutbah dan shalat jumat dimulai.
6. Membaca surat As-Sajdah dan Al-insan pada shalat subuh di hari jumat, dan sebagainya.

Tinggalkan komentar